Cenovnik 

Cene su sa uračunatim PDV-om.
Najbrže carinjenje u Beogradu...

4.800,00 RSD

Usluga uvoznog carinjenja za pravna lica do 4. naimenovanja, svako sledeće naimenovanje 400,00 RSD.

Najbrže carinjenje u Beogradu...

4.800,00 RSD

Usluga izvoznog carinjenja za pravna lica do 4. naimenovanja, svako sledeće naimenovanje 400,00 RSD.

download.png

3.000,00 RSD

Usluga carinjenja za fizička lica.

1.000,00 RSD

Korišćenje bankarske garancije.

Do 50 000 RSD carinskih dažbina, korišćenje bankarske garancije se naplaćuje fiksno u iznosu od 1000,00 RSD
Preko 50 000 RSD 2% od carinskih dažbina.

Temporary.jpg

4.800,00 RSD

Privremeni izvoz.

Najbrže carinjenje u Beogradu...

4.800,00 RSD

Razduženje privremenog izvoza.

axiologisi.jpg

3.000,00 RSD

Prethodni pregled, ili razdvajanje robe.

2268748_orig.gif

3.000,00 RSD

Posredovanje kod inspekcijskih organa.

Powered by WebExpress